Politica de Securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
in conformitate cu prevederile Regulamentul European Nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date


Din dorinta de a-si proteja clientii si colaboratorii precum si orice persoana care intra in contact cu societatea noastra SC 4UFITNESS CENTER SRL prin managementul de la cel mai inalt nivel adopta prezenta politica.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date a fost aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Dorim sa ridicam nivelul de performanta si sa realizam o evaluare realista a potentialului societatii noastre, acest deziderat fiind valabil pentru întreg personalul.

Daca am colaborat cel mai probabil datele dumneavoastra de contact se afla în baza de date a SC 4UFITNESS CENTER SRL fiind obtinute în mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare, datorita calitatii de solicitant de informatii, abonat la publica?iile electronice, prestator de servicii sau furnizor al SC 4UFITNESS CENTER SRL.

În dorinta de a raspunde necesitatii de a proteja datele clientilor nostri, am decis alinierea la directivele Uniunii Europene prin adoptarea cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European Si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE am stabilit urmatoarele OBIECTIVE STRATEGICE:

Protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care societatea noastra intra in contact prin Respectarea Principiilor care guverneaza Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale, respectiv:
Principiul legalitatii, corectitudinii si transparentei. Aceasta impune ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate în mod legal, corect si transparent în raport cu persoanele vizate.
Principiu limitarii scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie sa fie colectate numai în scopuri specificate, explicite si legitime .
Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut consimtamantul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
Principiul mentinerii datelor actualizate asigura ca datele cu caracter personal sunt corecte si sunt actualizate acolo unde este necesar
Principiul stocarii datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul . Aceasta presupune ca datele cu caracter personal sa fie pastrate într-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si disponibile.
Principiu responsabilitatii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR si trebuie sa fie în masura sa demonstreze respectarea acestora.

Pentru realizarea acestor obiective strategice, am stabilit si detaliat in aceasta politica obiective concrete, masurabile pentru anul in curs si totodata sustenabile pe viitor, care sa permita analiza performantei noastre in vederea protejarii datelor cu caracter personal.
In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile si evenimentele SC 4UFITNESS CENTER SRL, va rugam sa transmiteti o solicitare de RETRAGERE CONSIMTAMANT la adresa of.juridic@4ufitnesscenter.ro.
Confidentialitatea datelor este de o importanta deosebita si dorim sa fim deschisi si transparenti în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politica în care este definit modul de prelucrare si de protejare a datele dumneavoastra cu caracter personal.
SC 4UFITNESS CENTER SRL este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteti si raspunde de datele dumneavoastra cu caracter personal în conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor. SC 4UFITNESS CENTER SRL nu transmite datele dumneavoastra unor terti, dar le poate pune la dispozitia institutiilor abilitate de lege.
Datele pe care le colectam de la dumneavoastra sunt stocate în Spatiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastra cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislatia în vigoare.
Institutia noastra va actiona numai ca persoana împuternicita de catre persoanele fizice pentru a detine anumite cu caracter personal si va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilita de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte comune.
! Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dumneavoastra în scopuri de marketing în afara SC 4UFITNESS CENTER SRL.
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fara limitare, referitoare la dispozitiile privind arhivarea.
Dreptul la acces: Aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra. Puteti contacta SC 4UFITNESS CENTER SRL care va va furniza datele cu caracter personal procesate prin e-mail.
Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori SC 4UFITNESS CENTER SRL va prelucreaza datele cu caracter personal prin diferite mijloace în baza acordului dumneavoastra sau în baza unui contract, aveti dreptul sa obtineti transferul unei copii a datelor dumneavoastra într-un format structurat, aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ati trimis.
Dreptul la rectificare: Aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
Dreptul la stergerea datelor: Orice utilizator poate obtine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege. Aveti dreptul sa stergeti oricând orice date cu caracter personal prelucrate de SC 4UFITNESS CENTER SRL, cu exceptia urmatoarelor situatii:
* daca ati încheiat un contract cu SC 4UFITNESS CENTER SRL., va vom pastra datele cu caracter personal în legatura cu tranzactia dumneavoastra conform legislatiei de contabilitate;
Dreptul de a va opune prelucrarii: Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, bazându-va pe interesul legitim. SC 4UFITNESS CENTER SRL nu va continua sa prelucreze datele cu caracter personal decât daca putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevaleaza asupra intereselor si drepturilor dumneavoastra sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastra de a va opune e-mailing-ului direct: Aveti dreptul sa va opuneti e-mailing-ului direct. Va puteti dezabona de la informatiile primite, prin transmitere e-mail la of.juridic@4ufitnesscenter.ro, cu mentionarea informatiilor pe care nu mai doriti sa le primiti.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Aveti dreptul sa solicitati ca SC 4UFITNESS CENTER SRL sa restrictioneze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal în urmatoarele situatii:

* daca va opuneti prelucrarii în baza interesului legitim, SC 4UFITNESS CENTER SRL va restrictiona orice prelucrare a acestor date pâna la confirmarea interesului legitim.
* daca afirmati ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt incorecte, SC 4UFITNESS CENTER SRL trebuie sa restrictioneze orice prelucrare a acestor date pâna la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* daca prelucrarea este ilegala, puteti sa va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si sa solicitati restrictionarea utilizarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.
* daca SC 4UFITNESS CENTER SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a va apara drepturile în instanta.

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, acesta poate fi retras oricand.
Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.
Acordam o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal si prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistenta pentru clienti care va gestioneaza solicitarile în legatura cu drepturile dvs. mentionate mai sus.
Am desemnat un responsabil de protectia datelor pentru a ne asigura în permanenta ca prelucram datele cu caracter personal într-o maniera deschisa, precisa si legala. Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor la adresa of.juridic@4ufitnesscenter.ro, mentionând DPO în subiectul mesajului.
Daca sunteti de parere ca SC 4UFITNESS CENTER SRL va prelucreaza datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteti contacta.
Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, strada Nicolaus Olahus, nr.5, Judetul Sibiu, sau adresa de email al societatii of.juridic@4ufitnesscenter.ro.
S-ar putea sa fie nevoie sa ne actualizam Notificarea de confidentialitate. Cea mai recenta versiune a Notificarii de confidentialitate este disponibila în permanenta pe site-ul nostru.
Puteti consulta versiunea actualizata pe site-ul nostru, aceasta va fi in permanenta actualizata si disponibila.
Prezenta politica reprezinta totodata implicarea personalului SC 4UFITNESS CENTER SRL, este in responsabilitatea tuturor angajatilor sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta declaratie, sa aplice întocmai procedurile si instructiunile de lucru stabilite in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) adoptate si sa contribuie la îmbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.
In calitate de Administrator/Director General al societatii, ma angajez sa monitorizez permanent modul de functionare al sistemului de protectia datelor implementat in cadrul societatii.
Nr de inregisrare in Registrul de evidenta a prelucrararilor de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarilor datelor cu caracter personal Nr.38843/ 04 Aprilie 2018.